Termeni si Conditii

1. Condiții de închiriere

Locatarul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • vârsta minima 21 ani împliniți și maximă 75 de ani;
 • să posede permis de conducere valid de minim 1 an;
 • să aibă asupra lor în original buletin, pașaport sau carte de identitate și permis de conducere.

2. Predarea și returnarea mașinii

Autovehiculul va fi închiriat în bune condiții, fără defecte și împreună cu documentele acestuia în copie. Orice plângere referitoare la starea tehnica a autovehiculului va fi adusă la cunoștința Locatorului în momentul închirierii.

Locatarul va returna autovehiculul în starea tehnica în care l-a preluat, împreună cu documentele și echipamentele acestuia, la data și locul stabilit prin contractul de închiriere.

În cazul rezervării unui autovehiculul care în momentul predării devine indisponibil din motive de siguranța, locatorul se obligă să pună la dispoziție un alt autovehicul de aceeași speță, în aceeași valoare, în măsura în care are autovehicule disponibile sau se obligă să returneze banii aferenți perioadei pentru care s-a făcut rezervarea;

Returnarea autovehiculului se va face de către locatar în ziua și la ora prestabilite în contract. Pentru o eventuala întârziere de până la 1 ora anunțată în prealabil, nu se percepe nici o taxă, iar pentru ceea ce depășește acest termen dar nu mai mult de 24 ore locatarul va plăti încă o zi de închiriere. Orice intârziere va fi anunțată telefonic cu minim 24 ore înaintea orei de returnare a autovehiculului prestabilită în contract și este obligatorie confirmarea locatorului. În caz contrar, locatorul are dreptul să rețină garanția și să anunțe furtul autovehiculului organelor de poliție.

Predarea autovehiculului se va face curat, la fel urmând sa se faca si returnarea acestuia. În caz contrar locatorul va încasa de la locatar 50 RON pentru autoturism sau 100 RON pentru microbuz, contravaloarea unei spălări a autovehiculului interior si exterior.

**ÎN CAZ DE NERESPECTARE A TERMENELOR DE RETURNARE A AUTOVEHICULULUI, SOCIETATEA DE ÎNCHIRIERI, ARE DREPTUL DUPA 24H ȘI O SOMARE ÎN PREALABIL A CELUI CARE A ÎNCHIRIAT MAȘINA, SĂ RIDICE AUTOVEHICULUL CARE NU A FOST RETURNAT LA TIMP, DE ORIUNDE S-AR AFLA ACESTA, FĂRĂ A FI NECESARĂ O SENTINȚĂ JUDECĂTOREASCĂ ÎN ACEST SENS.

Dacă locatarul dorește returnarea autovehiculului mai devreme decât data stabilită în contract sau renunță la o rezervare indiferent de motiv, locatorul nu se obligă să returneze banii aferenți rezervării sau perioadei de închiriere rămasă neefectuată.

3. Condiții de utilizare a autovehiculului

Locatarul se obligă:

 • să nu folosească autovehiculul in contradicție cu legile române si cu regulile de circulație valabile pe drumurile publice, pe întreg teritoriul statului român și în afara granițelor acestuia, după caz;
 • să respecte și să nu depășească limitele legale de viteza impuse de codul rutier pe întreg teritoriul statului român și în afara granițelor acestuia, dupa caz (50 km/h in localitate, 90 km/h drumuri naționale, 100 km/h drumuri europene si 130 km/h autostrăzi);
 • să nu transporte pasageri sau bunuri contra cost;
 • să nu tracteze un alt autovehicul sau nimic altceva;
 • să nu conducă autovehiculul dacă se afla sub influența băuturilor alcoolice, a drogurilor sau a oricăror alte substanțe care i-ar putea afecta viteza de reacție sau starea normala de conștiență;
 • să nu subînchirieze autovehiculul unor terțe persoane;
 • să nu depășească granițele țării fără acordul scris al locatorului;
 • să nu folosească autovehiculul pentru curse sau orice alt gen de concurs;

În cazul nerespectării condițiilor de utilizare a autovehiculului Locatorul poate reține garanția lăsată pentru autovehiculul în cauză.

În cazul defectării autovehiculului să anunțe imediat telefonic Locatorul.

Dacă defecțiunea apăruta nu se datorează proastei utilizări a autovehiculului de către locatar, locatorul se obliga să-i pună la dispoziție un alt autovehicul de aceeași speța, în aceeași valoare, în măsura în care are autovehicule disponibile. Dacă locatorul nu are nici un autovehicul disponibil, se obligă să-i returneze banii aferenți perioadei de închiriere rămase neefectuată.

Dacă defecțiunea apăruta se datorează proastei utilizări a autovehiculului de către locatar, chiar si în cazul unui accident de culpă comună sau în care vinovat este locatarul, locatorul nu se obligă la nici un fel de despăgubiri (nici returnarea banilor, nici predarea altui autovehicul în valoarea contractului) și va retine garanția lăsată pentru autovehiculul în cauza.

În cazul în care locatarul va depăși granițele țării acesta se obliga să suporte toate reparațiile care apar în urma unor defecțiuni sau accidente si obligatoriu vor fi făcute într-un service autorizat. De asemenea se obligă să facă un contract de asistentă rutiera pentru transportul și repatrierea vehiculul în cauză în caz de accident sau defecțiune.

4. Plata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Locatarul se obligă să achite în avans:

 • contravaloarea închirierii autovehiculului conform contractului.
 • o suma reprezentând o garanție restituibilă la sfârșitul contractului diferențiata în funcție de tipul autovehiculului și de perioada de închiriere.

 Locatarul se obligă:

 • să suporte toate costurile legate de participarea la trafic, adică: taxa parking, autostrada și orice tip de amenzi de care se face vinovat, în perioada de derulare a contractului de închiriere, precum și a celor care sosesc retroactiv pe numărul si adresa autovehiculului raportat la perioada de închiriere.
 • să achite orice alt tip de deteriorări constatate la returnarea mașinii, altele decât cele care nu intra sub incidența asigurării si cele stipulate în procesul verbal de predare-primire încheiat între părțile contractante la preluarea autovehiculului (arsuri și pete, de orice natura pe tapiserie, tavan, ușile, portbagaj, deteriorarea oglinzii retrovizoare din mașină, zgârieturi, distrugeri) suma reținuta fiind corespunzătoare evaluării făcute de către reprezentanta mărcii autovehiculului.
 • să plătească penalități în cuantum de 0.5 % pe zi de intârziere la suma restanta începând cu data predării autoturismului, iar cuantumul penalităților poate depăși cuantumul debitului principal.

5. Asigurarea

Locatarul precum și ceilalți participanți la călătorie nu sunt asigurați de către Locator.

Dacă locatarul conduce autovehiculul in contradicție cu cele stipulate în contract și deteriorează autovehiculul în vreun fel, locatarul va fi obligat să suporte plata întregii reparații ce se va face autovehiculului închiriat de acesta sau a altor parti implicate in incident;

Locatorul nu va fi răspunzător de distrugerea sau furtul nici unui bun aparținând locatarului sau însoțitorilor acestuia pe parcursul derulării contractului.

În cazul unui accident locatarului i se va retine garanția depusă pentru închirierea autovehiculului, în cazul în care accidentul s-a produs din vina lui locatorul nefiind obligat să pună la dispoziția locatarului alt autovehicul și nici să îi returneze diferența pentru perioada rămasă.

6. Clauze în caz de accident sau furt

În caz de accident locatarul are obligația:

 • să obțină numele și adresa celorlalte părți implicate în accident
 • să obțină documentele constatatoare ale avariei accidentului, întocmite de poliție, împreuna cu testul de alcoolemie.
 • să obțină și să prezinte la firma anexa 2 de la poliție necesară societății de asigurare, autorizația de reparație emisă de poliție, copie dupa actul de identitate, permisul de conducere, certificatul de înmatriculare, asigurarea RCA a celorlalte autovehicule implicate în accident.

În caz de furt locatarul are obligația să nu uite poziția exacta și locul în care a parcat autovehiculul, luându-și puncte de reper în caz de necunoaștere a zonei respective. Să anunțe furtul autovehiculului la cel mai apropiat post de poliție existent în zonă, precum și pe Locator în cel mai scurt timp posibil (telefonic, alt mijloc rapid de comunicare).

Locatarului îi este interzis cu desăvârșire să părăsească autovehiculul fără sa-l asigure împotriva furtului, astfel:

–   să închidă autovehiculul și să verifice daca acest lucru s-a făcut conform sistemului de închidere existent la fiecare mașina.